Witamy na stronie
Polskiego Związku
Producentów Kruszyw

Związek powstał w listopadzie 1993 roku. Reprezentuje blisko 40 podmiotów – producentów kruszyw i przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz przemysłu wydobywczego - producentów maszyn i urządzeń. Część z nich to firmy prywatne, a część jest własnością Skarbu Państwa. Polski Związek Producentów Kruszyw jest uznanym i cenionym partnerem merytorycznym w kontaktach z organami Sejmu i Senatu, administracji państwowej i samorządowej oraz centralnymi organami nadzoru gospodarczego.

Więcej  
Integracja środowisk pracodawców i przedsiębiorców górniczych - producentów kruszyw.
Utrzymywanie stałych kontaktów ze strukturami parlamentu, administracji rządowej, samorządowej, górniczej.
Promowanie wykorzystania lokalnej bazy surowcowej w budownictwie, w tym drogowym.
Promowanie nowoczesnej techniki i technologii w górnictwie odkrywkowym surowców mineralnych.
Poszukiwanie i ułatwianie kontaktów krajowych i zagranicznych, niezbędnych w prowadzeniu firmy.
Promowanie systemów zapewnienia jakości, w tym zakładowej kontroli produkcji oraz zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem.
Prowadzenie branżowych badań marketingowych, zwłaszcza w zakresie poznawania zadowolenia klientów.
Realizowanie obowiązków koordynatora działań przedsiębiorców i pracodawców górnictwa odkrywkowego surowców mineralnych.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem PZPK

Branżowy Znak Jakości
- SOLIDNE KRUSZYWA

Więcej

Członkowie PZPK

 • Morawica
 • kpid
 • dolomit
 • kruszbet
 • niemodlin
 • 07lzg
 • 08kruszgeo
 • 09bazalt
 • 11bazalt
 • 10kuszgeorzesz
 • 12progress
 • 13maxam
 • 14gorazdze
 • 15aruda
 • 16dolomitowe
 • 17lafarge
 • 19cemex
 • 21boltech
 • 22polmark
 • 23sksm
 • 24nordkalk