Działamy w celu

a nie przeciw.

Jesteśmy cenionym partnerem merytorycznym
w kontaktach z organami Sejmu i Senatu,
administracji państwowej i samorządowej.

Reprezentujemy największych
producentów kruszyw
w Polsce

Dla jakości kruszyw
nie ma alternatywy

Promujemy nowoczesne technologie
w górnictwie odkrywkowym surowców mineralnych.

Witamy na stronie
Polskiego Związku
Producentów Kruszyw

Związek powstał w listopadzie 1993 roku. Reprezentuje blisko 40 podmiotów – producentów kruszyw i przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz przemysłu wydobywczego - producentów maszyn i urządzeń. Część z nich to firmy prywatne, a część jest własnością Skarbu Państwa. Polski Związek Producentów Kruszyw jest uznanym i cenionym partnerem merytorycznym w kontaktach z organami Sejmu i Senatu, administracji państwowej i samorządowej oraz centralnymi organami nadzoru gospodarczego.

Witamy na stronie
Polskiego Związku
Producentów Kruszyw

Związek powstał w listopadzie 1993 roku. Reprezentuje blisko 40 podmiotów – producentów kruszyw i przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz przemysłu wydobywczego - producentów maszyn i urządzeń. Część z nich to firmy prywatne, a część jest własnością Skarbu Państwa. Polski Związek Producentów Kruszyw jest uznanym i cenionym partnerem merytorycznym w kontaktach z organami Sejmu i Senatu, administracji państwowej i samorządowej oraz centralnymi organami nadzoru gospodarczego.

AKTUALNOŚCI

Najnowsze informacje i komunikaty dotyczące spraw bieżących Związku i jego członków.

Więcej

SOLIDNE KRUSZYWA

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym projektem PZPK - BRANŻOWYM ZNAKIEM JAKOŚCI.

Więcej

NASZE PUBLIKACJE

Najnowsze informacje i komunikaty dotyczące spraw bieżących Związku i jego członków.

Więcej

GALERIE FOTOGRAFII

Jesteśmy organizatorem wielu dużych imprez branżowych - konferencji, sympozjów i szkoleń dla członków naszego związku.

Integracja środowisk pracodawców i przedsiębiorców górniczych - producentów kruszyw.

Utrzymywanie stałych kontaktów ze strukturami parlamentu, administracji rządowej, samorządowej, górniczej.

Promowanie wykorzystania lokalnej bazy surowcowej w budownictwie, w tym drogowym.

Promowanie nowoczesnej techniki i technologii w górnictwie odkrywkowym surowców mineralnych.

Poszukiwanie i ułatwianie kontaktów krajowych i zagranicznych, niezbędnych w prowadzeniu firmy.

Promowanie systemów zapewnienia jakości, w tym zakładowej kontroli produkcji oraz zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem.

Prowadzenie branżowych badań marketingowych, zwłaszcza w zakresie poznawania zadowolenia klientów.

Realizowanie obowiązków koordynatora działań przedsiębiorców i pracodawców górnictwa odkrywkowego surowców mineralnych.

Branżowy Znak Jakości
SOLIDNE KRUSZYWA