Informujemy, że na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ukazały się nowe normy PN-EN z zakresu: PN-EN 12390-7:2019-08/AC:2021-01 - wersja angielska ICS 91.100.30 Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu Data publikacji:…
Informujemy, że na stronie internetowej IGSMiE PAN dostępny jest już najnowszy numer Gospodarki Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020, t.36, z.4
Informujemy, że na stronie internetowej Instytutu Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR - Instytut, dostępny jest najnowszy numer czasopisma branżowego Górnictwo Odkrywkowe (Rocznik LXI, 2/2020). Strona wydawnictwa > Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się…
Pragniemy poinformować, że w okresie 21 grudnia 2020 r. - 8 stycznia 2021 r. Biuro Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw przechodzi w tryb pracy zdalnej. Jednocześnie, informujemy o zachowaniu ciągłość…
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Webinarium, uczestniczyło w nim 31 osób z 15 firm członkowskich. W najbliższym czasie ocenimy możliwość zorganizowania szkolenia dla członków PZPK w zakresie wariantowania i oceny oddziaływania…
Na stronach Wyższego Urzędu Górniczego w zakładce BHP w Górnictwie, ukazała się informacja dotycząca stanu wypadkowości w górnictwie w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2020 r. Wszystkich Państwa…
Informujemy, że na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego ukazała się informacja dotycząca uruchomienia nowej aplikacji Centralnej Bazy Danych Geologicznych GIS z zakresu dostępu do danych przestrzennych. Warto dodać, że w aplikacji…
Serdecznie zapraszamy na Webinarium "Wybrane formalne i materialne aspekty procesu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach", które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie 10. Osoby zainteresowane poruszoną…
Informujemy, że na stronach internetowych PZPK uruchamiamy skierowaną do Członków Związku podstronę Encyklopedie i Leksykony, na łamach której będzie można znaleźć odnośniki do publikacji specjalistycznych z zakresu górnictwa odkrywkowego oraz…