piątek, 10 lipiec 2020 12:23

KGHM Metraco S.A. - nowy Członek Związku

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. nowym członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Producentów Kruszyw została firma KGHM Metraco S.A., producent kruszyw z żużla pomiedziowego. Więcej informacji o profilu działalności…
Zachęcamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w dniach 21-23.10.2020r. W Hotelu Mercure Racławice Do słońce Conference &…
Informujemy, że w dniach 22- 23 lipca br. odbędzie się organizowana przez BMP, wydawcę magazynu „Surowce i Maszyny Budowlane” oraz portalu kierunekSUROWCE.pl - XII Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Kopalnie Żwiru i…
W nawiązaniu do odbytego w dniu 17 czerwca spotkania stowarzyszeń branżowych zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu na temat perspektyw funkcjonowania producentów materiałów budowlanych w przyszłej sytuacji techniczno-gospodarczej, zamieszczamy na stronie…
Jak już informowaliśmy, odpowiadając na zaproszenie Władz Stowarzyszenia Producentów Cementu, przedstawiciele PZPK w dniu 17 czerwca br. uczestniczyli w dyskusji dotyczącej perspektyw funkcjonowania producentów materiałów budowlanych w przyszłej sytuacji techniczno-gospodarczego…
Polski Związek Producentów Kruszyw, wystosował do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz pismo wyrażające poparcie branży dla ogólnych założeń projektu UD90, tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa…
Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ogłosił nabór uzupełniający na Członków Komisji przeprowadzających egzaminy dla operatorów maszyn powoływanych na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z…
Na stronach Wyższego Urzędu Górniczego można zapoznać się z opracowaniami poszczególnych OUG dotyczących postępowań prowadzonych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych w sprawach z zakresu ustalania opłat podwyższonych. Zestawienia są opublikowane…
Na stronach internetowych Wyższego Urzędu Górniczego, opublikowane zostało opracowanie nt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2019 roku”. Ta cykliczna publikacja…