wtorek, 02 czerwiec 2020 09:15

Opracowanie Wyższego Urzędu Górniczego: "Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa..."

Na stronach internetowych Wyższego Urzędu Górniczego, opublikowane zostało opracowanie nt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2019 roku”.

Ta cykliczna publikacja Wyższego Urzędu Górniczego, zawiera szereg informacji o zagrożeniach występujących w zakładach wydobywających kopaliny, trendach wypadkowych, chorobach zawodowych górników, zgonach naturalnych podczas wykonywania pracy, a także o działaniach prewencyjnych i represyjnych nadzoru górniczego oraz przyjętych priorytetach na rok 2020. Co warte podkreślenia, publikacja przynosi ze sobą porównanie stanu bezpieczeństwa w układzie rok do roku, począwszy od 2015 r.

Opracowanie możesz również pobrać tutaj >

 

 

Czytany 94 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 czerwiec 2020 09:22