środa, 26 sierpień 2020 18:43

Ogólne Zgromadzenie – ustalenia z posiedzenia Zarządu

Szanowni Państwo, Członkowie Związku,

W nawiązaniu do rozesłanej informacji dotyczącej zaplanowanego na dzień 10 września 2020 r. Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Związku, poniżej przesyłam najważniejsze ustalenia podjęte w tej sprawie przez Zarząd podczas spotkania w dniu 19 sierpnia br.:

Omówiono bieżący stan przygotowania Ogólnego Zgromadzenia. Biorąc pod uwagę stan liczebny członków Związku i ich głosów na koniec przedostatniego miesiąca poprzedzającego Ogólne Zgromadzenie, obliczono, że OZ będzie prawomocne jeżeli w I terminie obecnych będzie 27 członków, a w drugim terminie obecnych będzie 59 głosów (przed weryfikacją płatności składki).

Biorąc pod uwagę odgórne wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego ustalono podstawowe zasady bezpieczeństwa, które zostaną przekazane delegatom:

  • zalecenie powitań w formie bezdotykowej,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku ECEG,
  • nakaz noszenia maseczki lub przyłbicy w przestrzeniach wspólnych ECEG (możliwość zdjęcia po zajęciu miejsca na auli),
  • zachowanie bezpiecznego dystansu min. 1,5 m,
  • przypisanie indywidualnego miejsca siedzącego na auli każdemu uczestnikowi,
  • ograniczenie zbierania się w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie bezpiecznego dystansu,
  • praca obsługi OZ oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej w jednorazowych rękawiczkach,

Delegaci otrzymają komplet materiałów w formie drukowanej.

 

 

 

Czytany 153 razy Ostatnio zmieniany środa, 26 sierpień 2020 18:45