środa, 16 wrzesień 2020 12:34

Ustalenia z Ogólnego Zgromadzenia PZPK

W dniu 10 września 2020 r. odbyło się Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku Producentów Kruszyw. Poniżej przesyłamy jego najważniejsze ustalenia:

 1. Zarząd Związku uzyskał absolutorium z działalności za rok 2019.
 2. Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie uchwałę wprowadzającą zmiany w Statucie PZPK.
 3. Zgromadzenie przeprowadziło wybory na nową kadencję do władz Związku (na lata 2020- 2023) i tak:

  do Zarządu PZPK wybrani zostali
  - Pani Barbara Kopczyńska
  - Pan Artur Widłak
  - Pan Krzysztof Filusz
  - Pan Krzysztof Suchorz
  - Pan Łukasz Leśnik
  Prezesem Zarządu Związku został wybrany Pan Artur Widłak.

  do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
  - Pan Daniel Kłosowski
  - Pan Andrzej Miśta
  - Pan Jerzy Graboś
  - Pan Ireneusz Baic
 4. Zgromadzenia Związku przyjęło projekt pracy Związku na rok 2020 oraz cele Związku na lata2020-2023.
 5. Zgromadzenie Związku przyjęło budżet Związku na rok 2020.
 6. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę o wprowadzenie zmian w regulaminie konkursu Branżowy Znak Jakości „Solidne Kruszywa”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w Ogólnym Zgromadzeniu.

 

 

 

Czytany 34 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 wrzesień 2020 12:39