Wydrukuj tę stronę
piątek, 25 wrzesień 2020 12:36

Wystąpienie PZPK do Ministra Klimatu w sprawie rozbieżnościach w interpretacji w stosowaniu przepisów prawa.

Do władz Związku dochodzą informacje o rozbieżnościach w interpretacji w stosowaniu przepisów prawa. Głosy te dotyczą decyzji o zgodzie na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, dedykowanych potencjalnie pod nowe obszary górnicze, w sytuacji, gdy plan zagospodarowania przestrzennego został uchylony lub została wszczęta procedura zmiany planu w odniesieniu do gruntów, dla których decyzja uprzednio została wydana.

Sprawa dotyczy kwestii niezwykle istotnej z punktu widzenia producentów kruszyw. Ministerstwo Klimatu prezentuje stanowisko, według którego w każdej procedurze planistycznej wymagane jest uzyskanie nowej decyzji administracyjnej o zgodzie na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne. Stanowisko to budzi niepokój środowiska branżowego prowadząc do niepewności prawnej, która ma istotny wpływ na stopień ryzyka inwestycyjnego.

W związku z powyższym, w imieniu członków Związku oraz całego środowiska branżowego, zaapelowano o wypracowanie i podanie do wiadomości jednolitych kryteriów działania, tzw. dobrych praktyk, dla organów samorządu i wszystkich podmiotów biorących udział w procesie stanowienia prawa miejscowego. Pozwoli to na skrócenie procesów inwestycyjnych w sytuacjach, w których nie ma zagrożenia prawnego oraz środowiskowego, w branży która jest znacząca dla rozwoju kraju, wzbudzi zaufanie do władzy publicznej i będzie prowadziło do większej stabilności w procedurach prawnych.

Pełny tekst pisma zobacz tutaj.

 

 

Czytany 309 razy Ostatnio zmieniany piątek, 25 wrzesień 2020 12:44