poniedziałek, 02 listopad 2020 22:17

Nowe standardy tworzenia danych przestrzennych.

Informujemy, że od 31 października zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym celem jest ujednolicenie sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów i metadanych dotyczących aktów planowania przestrzennego w skali całego kraju;

W rozporządzeniu znajdują się szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia i prowadzenia zbiorów, które obejmują dane przestrzenne APP oraz opisujących je metadanych infrastruktury informacji przestrzennej. Inwestor będzie mógł sprawdzić przez internet informację o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000191601.pdf
- Rozporządzenie jest skutkiem wprowadzenia Rozdziału 5a do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000078201.pdf

 

Więcej informacji na temat wprowadzanych zmian dostępnych jest na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nowe-standardy-tworzenia-danych-przestrzennych

 

 

 

Czytany 460 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 listopad 2020 22:20