wtorek, 10 listopad 2020 23:12

Wyniki ankiety "Co nas czeka..." przeprowadzonej podczas konferencji Kruszywa - Cement - Wapno

Szanowni Państwo, zgodnie ze złożoną deklaracją podczas wystąpienia na Konferencji Kruszywa - Cement - Wapno, przedstawiam wyniki ankiety. Ankieta składała się z 5 pytań, odpowiedzi udzieliło 38 osób (trochę mało, liczyłem przynajmniej na 60).

W odpowiedzi na pierwsze pytanie "Jaką zmianę wydobycia szacujesz w 2020 r. w porównaniu do 2019 r." blisko 50% ankietowanych wskazało spadek do -10%. Patrząc na wskazania poszczególnych producentów kruszyw, to odpowiedzi (2) producentów kruszyw sztucznych i z recyklingu wskazują na wartości powyżej -10%, producenci żwiru i piasku oraz kruszyw łamanych wskazują raczej zgodnie na wartość do -10%. Pewne zróżnicowanie odpowiedzi widoczne jest po uwzględnieniu wielkości wydobycia, zauważyć można, że producenci o wydobyciu powyżej 2 mln Mg wskazują zgodnie na zmianę do -10%, natomiast w pozostałych grupach nie są już tak zgodni, w ich odpowiedziach przeważa wartość od -10 do -20%.

W odpowiedzi na drugie pytanie "Twoje roczne wydobycie w 2019 r wyniosło", 15 ankietowanych wskazało, że powyżej 2 mln Mg, są to głównie producenci kruszyw łamanych (12), 8 ankietowanych wskazało, że nie jest producentem kruszyw (co jest niezgodne z wskazaniem z ostatniego pytania - 11).

W odpowiedzi na 3 pytanie "Jaką zmianę wydobycia prognozujesz w 2021 r. w porównaniu do 2020 r." wskazania rozłożyły się bardziej równomiernie, choć najwięcej osób (13) odpowiedziało, że nie nastąpią zmiany względem 2020 r. Przy czym patrząc ogólnie za wzrostem rynku było 9 wskazań, natomiast za spadkiem 18, w tym do - 10% było ich 10.

W odpowiedzi na 4 pytanie "Segmentami rynku budowlanego odpowiedzialnymi za zmiany na rynku kruszyw w 2021 r. będą". w tym pytaniu można było zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. Po 22 odpowiedzi przypisano budowie autostrad i dróg ekspresowych, jak również inwestycjom samorządowym. Nieco mniej wskazań (13) dotyczyło budownictwa kubaturowego.

W odpowiedzi na pytanie 5 "Jesteś producentem" ,16 odpowiedzi wskazuje na producentów kruszyw łamanych, 9 producentów żwirowych i piasku, 2 producentów kruszyw sztucznych lub z recyklingu, natomiast w 11 odpowiedziach zaznaczono "nie jestem producentem kruszyw".

Mam nadzieję, że za rok na kolejnej edycji konferencji będzie okazja aby zweryfikować Państwa prognozy.

 

Życzę zdrowia
Łukasz Machniak

 

 

Czytany 573 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 10 listopad 2020 23:14