piątek, 20 listopad 2020 14:24

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wystąpienie Związku w sprawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Jak informowaliśmy na łamach Raportu, Polski Związek Producentów Kruszyw wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności  zgłaszanych przez Członków Związku, jakie pojawiają się pomiędzy stanowiskiem Ministerstwa jako organu, a orzecznictwem sądów powszechnych w sprawie decyzji,  o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i  nieleśne).

W odpowiedzi  na wystąpienie Związku,  Ministerstwo Klimatu i Środowiska powtórzyło argumentację wcześniej prezentowaną w sprawach indywidualnych. W przypadku, jeżeli problem będzie się powtarzał i wpływał na działania podejmowane przez Członków, Związek rozważy zlecenie przygotowania opinii prawnej w tym temacie.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż szereg wyroków sądownictwa administracyjnego wskazuje na brak konieczności ponownego uzyskiwania decyzji o zgodzie na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w sytuacji, gdy plan zagospodarowania przestrzennego został uchylony, a procedura jego uchwalenia jest ponawiana.

Jeżeli spotkaliście się Państwo z takim zagadnieniem, prosimy o zgłaszanie tego typu przypadków do Biura Zarządu Związku.

Skan pisma - odpowiedź Ministerstwa Klimatu w sprawie dostępny jest tutaj zobacz tutaj >

 

 

 

Czytany 480 razy Ostatnio zmieniany piątek, 20 listopad 2020 14:32