środa, 07 kwiecień 2021 13:40

Stan realizacji PBDK (stan na koniec I kw. 2021 r.)

Drogi będące aktualnie w fazie projektowania będą wchodziły w fazę budowy od czerwca 2021 r. do września 2022 r. zwiększając w tym czasie front robót o 350 km. Natomiast budowa dróg, które aktualnie znajdują się w fazie przetargów, rozpocznie się od lipca 2021 r. przy czym wyraźny wzrost nastąpi dopiero od lipca 2022 r. a szczyt (330 km) zostanie osiągnięty w lutym 2023 r.  

W łącznej ocenie stanu realizacji PBDK od kwietnia 2021 r. obserwowany będzie spadek dróg w budowie z aktualnych 802 km do 460 km w styczniu 2022 r. Następnie będzie zauważalny sukcesywny przyrost dróg w budowie do wartości 755 km w lutym 2023 r., poziom ten utrzymywał będzie się do lipca 2023 r. Dla dalszego utrzymania tego poziomu (a nawet zwiększenia do 800 km) konieczne jest ogłaszanie przetargów nie później niż od kwietnia 2021 r. (w I kw. 2021 – nie ogłoszono żadnego przetargu!) w liczbie ok. 100-110 km dróg w każdym kwartale.

 

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się w strefie członkowskiej.

 

 

Czytany 51 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 13 kwiecień 2021 14:18