poniedziałek, 05 lipiec 2021 09:30

Szansa na badanie trzeźwości pracowników przez pracodawcę

Informujemy, że w procesie legislacji znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzi m.in podstawę dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. Link projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347305

 

 

Czytany 443 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 lipiec 2021 09:31