poniedziałek, 26 czerwiec 2017 12:45

Ustalenia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPK

Dotyczy: ustaleń podjętych podczas Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, Polskiego Związku Producentów Kruszyw, w dniu 22 czerwca 2017 r. w Krakowie.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Związku.

Serdecznie dziękuję wszystkim którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Związku Producentów Kruszyw, odbytym w dniu 22 czerwca 2017 r. w Krakowie.
Aktywny udział Członków Związku, pozwolił rozliczyć działalność PZPK w roku 2016 oraz podsumować i zakończyć kadencję Zarządu za lata 2014- 2017.

Ważnym punktem Zgromadzenia były wybory nowych władz Związku na kadencję 2017- 2020, a także przyjęcie planu pracy oraz budżetu na rok 2018. Poniżej informacja z przebiegu Zgromadzenia:

- w Zgromadzeniu uczestniczyło 20 Członków Zwyczajnych i 9 Członków Honorowych.
- Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania z realizacji programu celów działania Związku:
Uchwała nr 1 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Związku w 2016 roku oraz budżet Związku za roku 2016,
Uchwała nr 2 dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016,
Uchwała nr 3 o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Związku za rok 2016. W głosowaniu tej uchwały zarządzono głosowanie tajne

Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom ustępującego Zarządu:
- Barbara Kopczyńska   
- Aleksander Kabziński 
- Marek Krajewski       
- Adam Paczoska          
- Marek Świercz         

Zgromadzenie wybrało nowe władze Związku w kadencji 2017-2020, w następujących składach:

Zarząd:
- Krzysztof Filusz
- Aleksander Kabziński 
- Barbara Kopczyńska
- Eric Rouffet
- Krzysztof Suchorz 
- Marek Świercz

Prezesem Zarządu spośród członków Zarządu wybrano Aleksandra Kabzińskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Komisja Rewizyjna:
- Jan Bator
- Karol Iskrzycki
- Piotr Maciak
- Andrzej Miśta

Komisja Etyki:
- Krzysztof Grzesiak
- Iwona Górakowska – Szyszka
- Mariola Stefanicka 
- Tomasz Zawadzki

Zgromadzenie przyjęło roczny program celów działania Zarządu na 2017 r. i obszarów działania w kadencji 2017/20 oraz budżet Związku na rok 2017  oraz uchwały szczegółowe związane z pracą Związku:

Uchwała nr 4 – dotycząca rocznego programu celów działania Zarządu na rok 2017 i obszarów działania w kadencji 2017/20
Uchwała nr 5 – dotycząca funduszu celowego na prowadzenie sekretariatu Komitetu KT108 PKN
Uchwała nr 6 – dotycząca przystąpienia do Kluczowego Klastra Recyklingu
Uchwała nr 7 – dotycząca II Edycji konkursu Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości,
Uchwała nr 8 – dotycząca 25-lecia działalności PZPK.  
Uchwała nr 9 – dotycząca rocznego budżetu Związku na rok 2017.  

Jeszcze raz dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w tym szczególnie ważnym dla Związku wydarzeniu.

Na zakończenie Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego, odbyło się omówienie i przedstawienie wyników I Edycji konkursu Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości.

Laureatami konkursu Solidne Kruszywa 2017, zostali:
1. Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.  Certyfikat Nr 1
2. EGM S.A.  Certyfikat Nr 2
3. Cemex Polska Sp. z o.o.  Certyfikat Nr 3
4. Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A Certyfikat Nr 4
5. Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. Certyfikat Nr 5
6. Kompania Górnicza Sp. z o.o. Certyfikat Nr 6
7. Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.  Certyfikat Nr 7
8. Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu Certyfikat Nr 8
9. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp.z o.o  Certyfikat Nr 9

Już zapraszamy do II edycji konkursu Solidne Kruszywa.

Z wyrazami szacunku dla członków i sympatyków Polskiego Związku Producentów Kruszyw
Aleksander Kabziński
Prezes Zarządu

Czytany 2255 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 listopad 2017 11:48