czwartek, 01 luty 2018 08:38

Notatka BZJ - Solidne Kruszywa

Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa  

W roku 2017, PZPK przeprowadził z dobrym skutkiem, pierwszą edycję projektu Solidne Kruszywa – Branżowego Znaku Jakości. Wydawnictwa branżowe, w tym Wasz magazyn, pomogły nam znacznie, poprzez informację o zasadach, przebiegu, a na koniec sfinalizowania pierwszej edycji. W dniu 22 czerwca 2017 r., pierwszych dziewięciu laureatów konkursu, odebrało certyfikat znaku Solidne Kruszywa, znaku zastrzeżonego przez Polski Związek Producentów Kruszyw w Urzędzie Patentowym. Wtedy też podjęto decyzję o przygotowaniu drugiej edycji konkursu. Jestem zadowolony z przebiegu pierwszej edycji. Była to realizacja moich długich starań o wyróżnianiu najlepszych producentów kruszyw przez własne środowisko. Jeszcze raz dziękuję wszystkim którzy pomogli w realizacji tego celu. Kapitule znaku, Zarządowi PZPK, Zespołowi ds. Komunikacji, autorce udanego projektu znaku oraz redaktorom wydawnictw branżowych. To nasz wspólny sukces.  

Ale trzeba iść dalej. Zebraliśmy doświadczenia pierwszej edycji, które umieszczone zostały w poradniku dla producentów kruszyw, Zawarte w nim zostały dobre praktyki z działań na rzecz jakości i powtarzalności wyrobów budowlanych jakimi są kruszywa oraz praktyki z obszarów je otaczających jak: bezpieczeństwo, gospodarka złożem, współpraca ze środowiskiem, w tym szczególnie lokalnym, przewóz i wywóz i innych.

Ustaliliśmy, że:

 • Kapitułę drugiej edycji stanowić będą przedstawiciele laureatów pierwszej
 • zostanie przeprowadzone sformatowanie wszystkich dokumentów projektu,
 • zostanie podniesione znaczenie bezwypadkowej pracy,
 • będziemy oczekiwać informacji o kondycji gospodarczej składającego wniosek,
 • zostaną szczegółowiej definiowane oczekiwania informacji w poszczególnych obszarach opisanych we wniosku,
 • zostanie ustalone ok. 40 firm producentów kruszyw do których nasz projekt zostanie skierowany imiennie,
 • zostanie wszystkim przekazany Poradnik Dobrych Praktyk, który po konsultacjach zawiera doświadczenia I edycji.

Te i inne szczegółowe ustalenia wynikały z dwóch bezpośrednich posiedzeń Kapituły II edycji oraz konsultacji w drodze przekazu elektronicznego.

Ustalenia Kapituły, przyjęto przez Zarząd i skierowano do realizacji.

 • 15 grudnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację II edycji konkursu Solidne Kruszywa,
 • na wnioski oczekujemy do 14 lutego 2018 r.
 • 30 kwietnia nastąpi po uzupełnieniach wniosków i ich przeglądzie, zestawienie opinii.
 • 15 maja nastąpi werdykt Kapituły Znaku i jego zatwierdzenie przez Zarząd PZPK,
 • 25 maja 2018 r. nastąpi wręczenie certyfikatów Solidne Kruszywa laureatom II edycji.

Cel naszego projektu jest znany, jego znajomość również. Do składania wniosków zapraszamy wszystkich producentów kruszyw. Jeżeli nie otrzymaliście wystąpień osobistych, proszę szukać informacji o dokumentów do pobrania TUTAJ. Tam również wszystko o projekcie.

Oczekuję, że wszyscy solidni producenci przystąpią do projektu.

Czytany 1726 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 01 luty 2018 08:52