czwartek, 26 lipiec 2018 09:53

Przygotowanie do rozmów z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych

W dniu 12 lipca odbyło się drugie spotkanie grupy sterującej PZPK do przygotowania rozmów z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie wykorzystania kruszyw do budowy dróg leśnych.

Poniżej najistotniejsze tematy poruszone podczas spotkania:

  • Metody i fazy udostępniania gruntów pod eksploatację
  • Kształtowanie wyrobisk górniczych
  • Ujednolicenie praktyk nadleśnictw (obciążenia wycinką drzew)
  • Rekultywacja kierunek leśny
  • Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji
  • Metody ustalania opłat dzierżawy (Zarządzenie nr 77/2009 r. WSK)
  • Budowa pozycji przedsiębiorców górniczych w kontaktach z LP
  • Realizacja przez branżę potrzeb materiałowych LP

 Ustalono, że członkowie grupy sterującej przygotują merytoryczne argumenty w zakresie wiodących problemów branży, które zostaną  podjęte z GDLP, według zasady: jest, powinno być, dlaczego.

 

 

Czytany 1076 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 26 lipiec 2018 11:14