poniedziałek, 23 luty 2015 10:25

Andrzej Łapiński - tablica pamiątkowa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Na wniosek Koleżanek i Kolegów założycieli Polskiego Związku Producentów Kruszyw, w dniu 19 lutego 2015 r. (czwartek), o godz. 11 na Cmentarzu Rakowickim, przy grobie Kolegi Andrzej Łapińskiego, spotkało się grono 23 osób, rodziny, przyjaciół, kolegów. Podczas spotkania, za zgodą rodziny, na grobie Andrzeja, została symbolicznie odsłonięta tablica pamiątkowa. W dniu jej odsłonięcia mijały właśnie cztery miesiące od śmierci Andrzeja. Na płycie kamiennej piaskowca z Tęczyna została umieszczona tablica z następującym…
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Związku PZPK W dniu 18 listopada 2014 r. po zaledwie ok. dwóch miesiącach obowiązywania, zmienione zostało zarządzenie Dyrektora GDDKiA oraz załącznik WT-2, wprowadzający cały nowy segment dotyczący współczynnika luminacji oznaczających preferencje kruszyw jasnych. Kruszywa te dystrybuuje tylko przedsiębiorstwo Śląskie Kruszywa Naturalne. Pozostali producenci, wobec braku dotyczącego tego wymagania, nie posiadają przeprowadzonych badań tych nowych właściwości. Reagując na to niezgodą ze standardami uczciwej konkurencji działanie GDDKiA, przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Kruszyw,…
niedziela, 26 październik 2014 10:22

Wspomnienie o Andrzeju Łapińskim

W dniu 24 października 2014 r. odbył się pogrzeb naszego Kolegi Andrzeja Łapińskiego. Jak trudno żegnać kogoś, kto powinien być jeszcze wśród nas. Kogoś, kogo chciałoby się wciąż słuchać i do kogo mówić. Chciałbym Andrzejowi, a właściwie Łapie, powiedzieć, że jak inni, zazdrościłem mu dzieciństwa wśród gór, a młodości w górach. W górach, które kochał i którymi dzielił się nie tylko ze swoimi towarzyszami wypraw, ale i nami, ceprami, którym je pokazywał i w które…
Szanowni Członkowie i Sympatycy Polskiego Związku Producentów Kruszyw. W dniu 18 września 2014 r. w Krakowie, odbyło się spotkanie środowiska górnictwa odkrywkowego z okazji 70-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła, wieloletniego pracownika, następnie kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego na Wydziale Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo – Hutniczej. Wielką zasługą Profesora była umiejętność zachowania właściwej równowagi w górnictwie odkrywkowym między węglem brunatnym a górnictwem odkrywkowym pozostałych kopalin. Profesor jest rzetelnym, wszystkim życzliwym człowiekiem, a skromności od…
Szanowni Członkowie i Sympatycy PZPK. Jak co roku odbyło się Ogólne Zgromadzenie Członków PZPK. W tym roku wobec upływu kadencji 2011- 2014, było ono również Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym. Podczas Zgromadzenia przedstawiono i przyjęto: sprawozdania z realizacji planu pracy i finansów PZPK za rok 2013 Zgromadzenie przyjęło oba sprawozdania oraz udzieliło członkom Zarządu absolutorium za rok 2013, wobec zakończenia kadencji 2011- 2014 władz Związku, ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej i realizacji planu pracy…
W dniach 10-11 czerwca w Tarnowie odbyła się VI Konferencja Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku. Podczas niej Polski Związek Producentów Kruszyw był współorganizatorem Debaty nt.: „10 lat Polski w Unii Europejskiej w doświadczeniach producentów kruszyw”. Miałem zaszczyt być moderatorem debaty, w której uczestniczyli: Wiesław Kozioł – Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego,Wojciech Jeziorowski – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie,Piotr Rusecki – Dyrektor Pionów Betonu i Kruszyw , Wiceprezes CEMEX Polska Sp. z o.o.,Hubert Schwarz – Stowarzyszenie…