Pragniemy poinformować, że w okresie 21 grudnia 2020 r. - 8 stycznia 2021 r. Biuro Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw przechodzi w tryb pracy zdalnej. Jednocześnie, informujemy o zachowaniu ciągłość…
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Webinarium, uczestniczyło w nim 31 osób z 15 firm członkowskich. W najbliższym czasie ocenimy możliwość zorganizowania szkolenia dla członków PZPK w zakresie wariantowania i oceny oddziaływania…
Na stronach Wyższego Urzędu Górniczego w zakładce BHP w Górnictwie, ukazała się informacja dotycząca stanu wypadkowości w górnictwie w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2020 r. Wszystkich Państwa…
Informujemy, że na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego ukazała się informacja dotycząca uruchomienia nowej aplikacji Centralnej Bazy Danych Geologicznych GIS z zakresu dostępu do danych przestrzennych. Warto dodać, że w aplikacji…
Serdecznie zapraszamy na Webinarium "Wybrane formalne i materialne aspekty procesu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach", które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie 10. Osoby zainteresowane poruszoną…
Informujemy, że na stronach internetowych PZPK uruchamiamy skierowaną do Członków Związku podstronę Encyklopedie i Leksykony, na łamach której będzie można znaleźć odnośniki do publikacji specjalistycznych z zakresu górnictwa odkrywkowego oraz…
Informujemy, że ukazał się najnowszy - czwarty numer czasopisma branżowego „Surowce i Maszyny Budowlane”. Spis treści zawierający wyszczególnienie opublikowanych artykułów dostępny jest na stronie internetowej portalu KierunekSurowce.pl pod adresem: https://www.kieruneksurowce.pl/magazyn,spis-tresci.html
Informujemy, że Związek otrzymał odpowiedź na nasze wystąpienie w sprawie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Niestety nie pokrywa ona w całości sprawy poruszonej…
Jak informowaliśmy na łamach Raportu, Polski Związek Producentów Kruszyw wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności zgłaszanych przez Członków Związku, jakie pojawiają się pomiędzy stanowiskiem Ministerstwa…