poniedziałek, 28 wrzesień 2020 22:31

Prognoza oceny rynku budowlanego w Polsce w roku 2020.

Informujemy, że na stronach internetowych portalu „Kierunek Surowce”, Wydawnictwa BMP, wydawcy czasopisma branżowego „Surowce i Maszyny Budowlane”, ukazała się ciekawa prognoza oceny rynku budowlanego w Polsce w roku 2020. Prognoza…
Informujemy, że ukazał się już wrześniowy numer czasopisma branżowego „Przegląd Geologiczny” (2020-09) tom 68. Strona internetowa wydawnictwa dostępna jest tutaj >
Do władz Związku dochodzą informacje o rozbieżnościach w interpretacji w stosowaniu przepisów prawa. Głosy te dotyczą decyzji o zgodzie na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, dedykowanych potencjalnie pod…
Informujemy, że ukazała się informacja o planowanej konsultacji projektów Wytycznych Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów inżynierskich. Wytyczne Techniczne mają stanowić część nowego systemu Wzorców i Standardów, które minister właściwy do…
Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach newslettera PZPK, w dniach 27- 29 października miało odbyć się VIII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa”. Jednak, decyzją organizatora konferencji Polskiego Kongresu Drogowego, ze…
środa, 16 wrzesień 2020 12:34

Ustalenia z Ogólnego Zgromadzenia PZPK

W dniu 10 września 2020 r. odbyło się Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku Producentów Kruszyw. Poniżej przesyłamy jego najważniejsze ustalenia: Zarząd Związku uzyskał absolutorium z działalności za rok…
Szanowni Państwo, Członkowie Związku, Już za dwa dni, 10 września 2020 r. odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku Producentów Kruszyw. Zgromadzenie będzie zorganizowane zgodnie z obowiązującymi wymogami…
Informujemy, że Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie pracuje nad koncepcją tzw. ulgi na robotyzację. Poniżej dostępna jest prezentacja przedstawiona przez resort na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pracodawców, zawierająca wstępne informacje…
Informujemy, że na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego dostępny jest już w wersji on-line najnowszy „Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce”. Dane w nim publikowane dotyczą złóż kopalin z 2019 r.…