poniedziałek, 16 listopad 2020 23:23

Webinarium SPC „DROGA BETONOWA W GMINIE”.

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2020 r. o godzinie 11.00 na platformie ClikMeeting,, odbędzie się organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, webinarium na temat: „DROGA BETONOWA W GMINIE”, podczas którego…
Szanowni Państwo, zgodnie ze złożoną deklaracją podczas wystąpienia na Konferencji Kruszywa - Cement - Wapno, przedstawiam wyniki ankiety. Ankieta składała się z 5 pytań, odpowiedzi udzieliło 38 osób (trochę mało,…
Na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, w ramach projektu pn. Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa przygotowane zostały aktualizacje folderów informacyjno - edukacyjnych o…
Szanowni Państwo, Zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu, Biuro Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, w dniach 4 listopada do 13 listopada 2020 r. przechodzi w…
poniedziałek, 02 listopad 2020 22:17

Nowe standardy tworzenia danych przestrzennych.

Informujemy, że od 31 października zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym celem jest ujednolicenie sposobu tworzenia…
Informujemy, że w dniu 20 października br. na stanowisko Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powołany został dr Piotr Dziadzio. Powyższy, pełnił tę funkcję również w Ministerstwie Środowiska…
Informujemy, że na stronie internetowej portalu branżowego ATB (aktualności techniki budowlanej) ukazał się ciekawy artykuł pt. „Branża w nowej rzeczywistości”. Prezentuje on dane wsparte wykresami poglądowymi z zakresu wykorzystania betonu…
poniedziałek, 26 październik 2020 13:03

Harmonogram budowy dróg objętych programem "100 obwodnic"

W strefie członkowskiej udostępniliśmy harmonogram budowy dróg objętych programem "100 obwodnic". W opracowaniu pozostaje Raport dotyczący wybranych wskaźników rynkowych charakteryzujących stan budownictwa kubaturowego.
Informujemy, że Polski Związek Producentów Kruszyw, celem oceny przyszłej sytuacji rynkowej w oparciu o dane publikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, opracował harmonogram stanu realizacji infrastruktury drogowej (drogi…