Jak już informowaliśmy, odpowiadając na zaproszenie Władz Stowarzyszenia Producentów Cementu, przedstawiciele PZPK w dniu 17 czerwca br. uczestniczyli w dyskusji dotyczącej perspektyw funkcjonowania producentów materiałów budowlanych w przyszłej sytuacji techniczno-gospodarczego…
Polski Związek Producentów Kruszyw, wystosował do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz pismo wyrażające poparcie branży dla ogólnych założeń projektu UD90, tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa…
Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ogłosił nabór uzupełniający na Członków Komisji przeprowadzających egzaminy dla operatorów maszyn powoływanych na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z…
Na stronach Wyższego Urzędu Górniczego można zapoznać się z opracowaniami poszczególnych OUG dotyczących postępowań prowadzonych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych w sprawach z zakresu ustalania opłat podwyższonych. Zestawienia są opublikowane…
Na stronach internetowych Wyższego Urzędu Górniczego, opublikowane zostało opracowanie nt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2019 roku”. Ta cykliczna publikacja…
wtorek, 02 czerwiec 2020 11:09

Konkurs EKOkopalnia 2020

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w III edycji konkursu EKOkopalnia organizowanego przez wydawcę czasopisma branżowego „Surowce i Maszyny Budowlane” BMP. Założeniem konkursu jest przede wszystkim promowanie przedsiębiorców podejmujących…
Szanowni Państwo, Członkowie Zwyczajni i Honorowi Związku, Jak już informowaliśmy, w dniu 21 maja odbyło się kolejne posiedzenie władz Związku celem omówienia spraw ważnych, w tym organizacji i wyznaczenia terminu…
PZPK otrzymał od organizatora ważnej dla branży wydobywczej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” informację dotyczącą tegorocznej edycji wydarzenia. Planowany termin XXX jubileuszowej konferencji to 4-6 listopada 2020 roku.…
Zaplanowana pierwotnie na maj 2020 r. kolejna edycja targów Autostrada-Polska nie odbędzie się również w podanym przed kilku tygodniami terminie 30 czerwca - 2 lipca. Organizator imprezy, poinformował niedawno o…