Informujemy, że ukazała się informacja o planowanej konsultacji projektów Wytycznych Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów inżynierskich. Wytyczne Techniczne mają stanowić część nowego systemu Wzorców i Standardów, które minister właściwy do…
Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach newslettera PZPK, w dniach 27- 29 października miało odbyć się VIII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa”. Jednak, decyzją organizatora konferencji Polskiego Kongresu Drogowego, ze…
środa, 16 wrzesień 2020 12:34

Ustalenia z Ogólnego Zgromadzenia PZPK

W dniu 10 września 2020 r. odbyło się Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku Producentów Kruszyw. Poniżej przesyłamy jego najważniejsze ustalenia: Zarząd Związku uzyskał absolutorium z działalności za rok…
Szanowni Państwo, Członkowie Związku, Już za dwa dni, 10 września 2020 r. odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku Producentów Kruszyw. Zgromadzenie będzie zorganizowane zgodnie z obowiązującymi wymogami…
Informujemy, że Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie pracuje nad koncepcją tzw. ulgi na robotyzację. Poniżej dostępna jest prezentacja przedstawiona przez resort na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pracodawców, zawierająca wstępne informacje…
Informujemy, że na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego dostępny jest już w wersji on-line najnowszy „Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce”. Dane w nim publikowane dotyczą złóż kopalin z 2019 r.…
Szanowni Państwo, Członkowie Związku, W nawiązaniu do rozesłanej informacji dotyczącej zaplanowanego na dzień 10 września 2020 r. Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Związku, poniżej przesyłam najważniejsze ustalenia podjęte w tej…
piątek, 21 sierpień 2020 11:16

Nowa wersja graficzna logotypu PZPK

Podczas posiedzenia Zarządu Polskiego Związek Producentów Kruszyw w dniu 21 lipca po uprzedniej ocenie modyfikacji jednego z opracowanych logotypów wybrano wariant stanowiący odświeżenie wersji graficznej funkcjonującego znaku PZPK. Znak ten…
poniedziałek, 03 sierpień 2020 09:10

Nowi Członkowie Związku

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Zarząd Związku podczas posiedzenia w dniu 21 lipca br. podjął decyzję o przyjęciu w poczet członków Polskiego Związku Producentów Kruszyw z dniem 1 sierpnia dwóch nowych…