piątek, 22 marzec 2019 12:32

Projekt Polityki Surowcowej Państwa

Informujemy że do Rady Dialogu Społecznego został skierowany projekt Polityki Surowcowej Państwa. Od początku obecnej kadencji Sejmu nad dokumentem pracował wiceminister Mariusz Orion Jędrysek. W tym czasie udostępniano nam do…
PIG-PIB Oddział w Krakowie, przy udziale finansowym i merytorycznym Geologa Wojewódzkiego (Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego), wydał opracowanie: „Kopaliny i surowce mineralne Województwa Małopolskiego”. Link do szczegółowej informacji o…
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego, Polski Związek Producentów Kruszyw, za jeden ze szczególnie ważnych celów swojego działania, uznaje promowanie producentów kruszyw, którzy reprezentują profesjonalizm, niezawodność i etykę w działaniu gospodarczym. Od…
piątek, 24 sierpień 2018 11:16

XVIII Turniej Producentów Kruszyw

Spośród różnych form integracji w naszej branży na szczególne wyróżnienie zasługuje coroczny turniej producentów kruszyw, zwany również Turniejem bazaltu (porfir i diabaz). Reprezentacje czterech firm rywalizują o puchar Polskiego Związku…
W dniu 12 lipca odbyło się drugie spotkanie grupy sterującej PZPK do przygotowania rozmów z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie wykorzystania kruszyw do budowy dróg leśnych. Poniżej najistotniejsze tematy…
W dniach 2 i 11 lipca, kolejno w Warszawie i Rzeszowie odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). W ślad za Ministerstwem Środowiska: Jednym z celów PAG…
czwartek, 01 luty 2018 07:38

Notatka BZJ - Solidne Kruszywa

Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa W roku 2017, PZPK przeprowadził z dobrym skutkiem, pierwszą edycję projektu Solidne Kruszywa – Branżowego Znaku Jakości. Wydawnictwa branżowe, w tym Wasz magazyn, pomogły…
Informujemy, że w miesięczniku WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” (numer 10/2017) ukazał się szczególnie ważny dla przedsiębiorców górniczych producentów kruszyw, artykuł pt.: „Kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu…
poniedziałek, 26 czerwiec 2017 10:45

Ustalenia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPK

Dotyczy: ustaleń podjętych podczas Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, Polskiego Związku Producentów Kruszyw, w dniu 22 czerwca 2017 r. w Krakowie. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Związku. Serdecznie dziękuję wszystkim którzy…