wtorek, 26 marzec 2019 08:45

Uroczysta Sesji Rady Ochrony Pracy

Uroczysta Sesji Rady Ochrony Pracy z okazji DNIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY odbędzie się w dniu 9 kwietnia br. w Warszawie. Więcej informacji pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=F97F8553A70E9A15C125827A00350620
Artykuł „Legislacyjne potrzeby geologii i górnictwa”, Aleksandra Lipińskiego w Przeglądzie Geologicznym tom 66, Nr 12 (grudzień 2018 r.) s/769- 775. Cytując redakcję Przeglądu Geologicznego: - w artykule prof. Aleksander Lipiński,…
Z wielką satysfakcją informujemy, że „Polska Siarka S.A.” wchodząca w skład PBI, gdzie inwestorem wiodącym są Kopalnie Dolomitu S.A. uruchomiła wydobycie siarki. Jest to dowodem nie tylko na szczególnie dynamiczny…
Ukazała się monografia pod redakcją prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła pt. „Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania”. Publikację współtworzyli dr hab. inż. Ireneusz Baic,…
piątek, 22 marzec 2019 13:32

Projekt Polityki Surowcowej Państwa

Informujemy że do Rady Dialogu Społecznego został skierowany projekt Polityki Surowcowej Państwa. Od początku obecnej kadencji Sejmu nad dokumentem pracował wiceminister Mariusz Orion Jędrysek. W tym czasie udostępniano nam do…
PIG-PIB Oddział w Krakowie, przy udziale finansowym i merytorycznym Geologa Wojewódzkiego (Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego), wydał opracowanie: „Kopaliny i surowce mineralne Województwa Małopolskiego”. Link do szczegółowej informacji o…
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego, Polski Związek Producentów Kruszyw, za jeden ze szczególnie ważnych celów swojego działania, uznaje promowanie producentów kruszyw, którzy reprezentują profesjonalizm, niezawodność i etykę w działaniu gospodarczym. Od…
piątek, 24 sierpień 2018 13:16

XVIII Turniej Producentów Kruszyw

Spośród różnych form integracji w naszej branży na szczególne wyróżnienie zasługuje coroczny turniej producentów kruszyw, zwany również Turniejem bazaltu (porfir i diabaz). Reprezentacje czterech firm rywalizują o puchar Polskiego Związku…
W dniu 12 lipca odbyło się drugie spotkanie grupy sterującej PZPK do przygotowania rozmów z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie wykorzystania kruszyw do budowy dróg leśnych. Poniżej najistotniejsze tematy…