Informujemy, że ukazał się najnowszy - czwarty numer czasopisma branżowego „Surowce i Maszyny Budowlane”. Spis treści zawierający wyszczególnienie opublikowanych artykułów dostępny jest na stronie internetowej portalu KierunekSurowce.pl pod adresem: https://www.kieruneksurowce.pl/magazyn,spis-tresci.html
Informujemy, że Związek otrzymał odpowiedź na nasze wystąpienie w sprawie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Niestety nie pokrywa ona w całości sprawy poruszonej…
Jak informowaliśmy na łamach Raportu, Polski Związek Producentów Kruszyw wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności zgłaszanych przez Członków Związku, jakie pojawiają się pomiędzy stanowiskiem Ministerstwa…
poniedziałek, 16 listopad 2020 23:23

Webinarium SPC „DROGA BETONOWA W GMINIE”.

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2020 r. o godzinie 11.00 na platformie ClikMeeting,, odbędzie się organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, webinarium na temat: „DROGA BETONOWA W GMINIE”, podczas którego…
Szanowni Państwo, zgodnie ze złożoną deklaracją podczas wystąpienia na Konferencji Kruszywa - Cement - Wapno, przedstawiam wyniki ankiety. Ankieta składała się z 5 pytań, odpowiedzi udzieliło 38 osób (trochę mało,…
Na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, w ramach projektu pn. Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa przygotowane zostały aktualizacje folderów informacyjno - edukacyjnych o…
Szanowni Państwo, Zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu, Biuro Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, w dniach 4 listopada do 13 listopada 2020 r. przechodzi w…
poniedziałek, 02 listopad 2020 22:17

Nowe standardy tworzenia danych przestrzennych.

Informujemy, że od 31 października zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym celem jest ujednolicenie sposobu tworzenia…
Informujemy, że w dniu 20 października br. na stanowisko Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powołany został dr Piotr Dziadzio. Powyższy, pełnił tę funkcję również w Ministerstwie Środowiska…