W dniach 2 i 11 lipca, kolejno w Warszawie i Rzeszowie odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). W ślad za Ministerstwem Środowiska: Jednym z celów PAG…
czwartek, 01 luty 2018 07:38

Notatka BZJ - Solidne Kruszywa

Branżowy Znak Jakości – Solidne Kruszywa W roku 2017, PZPK przeprowadził z dobrym skutkiem, pierwszą edycję projektu Solidne Kruszywa – Branżowego Znaku Jakości. Wydawnictwa branżowe, w tym Wasz magazyn, pomogły…
Informujemy, że w miesięczniku WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” (numer 10/2017) ukazał się szczególnie ważny dla przedsiębiorców górniczych producentów kruszyw, artykuł pt.: „Kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu…
poniedziałek, 26 czerwiec 2017 10:45

Ustalenia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPK

Dotyczy: ustaleń podjętych podczas Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, Polskiego Związku Producentów Kruszyw, w dniu 22 czerwca 2017 r. w Krakowie. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Związku. Serdecznie dziękuję wszystkim którzy…
Informuję, że na konferencji Kruszywa Mineralne w Kudowie i na Salonie Kruszyw podczas Targów Autostrada, zostały przedstawione prezentacje o realizacji konkursu Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości, a w nich…
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W dniu 11 maja jubileusz 25-lecia działalności obchodził nasz Kolega Marek Świercz wraz z POLMARKIEM. Z tej okazji miałem możliwość wygłosić szczerą laudację na Jego cześć.…
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Związku. Zarząd Związku na podstawie z art. 26 pkt 1 i 3 oraz art. 35 pkt 7 Statutu, zawiadamia o zwołaniu w dniu 22 czerwca…
Mając na uwadze wzrastające trudności ze zbytem niektórych frakcji kruszyw, ich niskimi cenami, a również problemy z zagospodarowaniem nowych złóż i rosnące koszty produkcji PZPK, IMBiGS i AGH podjęły inicjatywę…
Kopalnia Wapienia „Morawica”, nasz członek, została laureatem IX edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Konkurs organizuje NSZZ „Solidarność”. Kopalnia Wapienia „Morawica”, znalazła się wśród 22 laureatów – podmiotów gospodarczych. Certyfikat wręczył…