Inicjatywy PZPK

Działalność Polskiego Związku Producentów Kruszyw to również promowanie systemów zapewnienia jakości oraz zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem.

Rzeczywiste, stosowane zasady zrównoważonego rozwoju (społeczeństwo, gospodarka i środowisko) oraz stosowanie wystarczającej jakości kruszyw, to strategiczne cele Związku na najbliższy czas.


SOLIDNE KRUSZYWA

Branżowy Znak Jakości
- tylko solidni producenci

WIĘCEJ

BEZPIECZNA KOPALNIA

Najlepsze rozwiązania zapewnienia bezpieczeństwa pracy stosowane przez nasze firmy członkowskie

WIĘCEJ