czwartek, 03 listopad 2016 11:22

Czy branża producentów kruszyw może zreformować się sama?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Felieton opublikowany w kieruneksurowce.pl

 

KabzinskiJak zapowiedziałem w poprzednim felietonie, dzięki przychylności organizatorów XVI Konferencji Kruszywa Mineralne w Kudowie Zdroju, mogłem poprowadzić panel dyskusyjny na temat Branżowego Znaku Jakości (BZJ). Wspierali mnie praktycy – koleżanka Jadwiga Szuba i kolega Andrzej Skoneczny, którzy nie z jednego „pieca kruszywa jedli”. W panelu uczestniczyło ok. 60 osób zainteresowanych problemem, reprezentujących naukę, administrację i co szczególnie ważne, przedsiębiorców – uczestników konferencji.

Najpierw zaprezentowane zostały powody podjęcia przez PZPK działań na rzecz BZJ, następnie podstawowe ustalenia dotyczące projektu oraz sposób jego realizacji.

Przedstawiłem, oczywiście na dziś, subiektywny sposób jego realizacji oraz harmonogram działań. Podstawowa jest odpowiedź na pytanie (jeszcze bez odpowiedzi), bez której projekt będzie nieskuteczny: Czy branża producentów kruszyw może zreformować się sama?

Koleżanka Jadwiga Szuba i kolega Andrzej Skoneczny zaprezentowali własne doświadczenia wynikające ze współpracy z odbiorcami, które każą jednoznacznie oddzielać producentów solidnych i odpowiedzialnych od uczciwych inaczej. Szczególnie zwrócili uwagę na sytuację panującą w obszarze produkcji kruszyw naturalnych, piasków i żwirów.

Podkreśliliśmy także istotne zmiany, jakie dotyczą działań nadzoru budowlanego.

W celu zapewnienia jakości materiałów ma on obowiązek od 1 stycznia br. publikować dane złych producentów. Przekazaliśmy również informację, że wobec uznania betonów towarowych i materiałów betonowych za wyroby budowlane zostają one objęte Zakładową Kontrolą Produkcji ZKP, której brak miał wpływ na jakość stosowanych kruszyw.

To kolejne kroki w kierunku zwalczania złej jakości. Oczywiście od zwalczania do eliminacji droga daleka, ale kolejne kroki zostały zrobione.

W dyskusji, jako pierwsza, podniesiona została sprawa powtarzalności wyrobów. Stwierdzono, że jest ona konieczna i możliwa, ale wymaga prowadzenia przez producentów kruszyw, kompetentnej i rzetelnej dokumentacji, potwierdzonej przez odbiorców.

Dalsza dyskusja toczyła się wokół dwóch stanowisk. Jednego, które można określić, że BZJ to organizacja ekskluzywnego klubu„ dżentelmenów produkcji”. Podstawową rolę odegra w niej dobry wybór pierwszej kapituły oraz szeroki wachlarz zdefiniowanych oczekiwań i wymagań od pierwszych, ale i następnych członków klubu. Druga propozycja przewidywała nadawanie jednostkowych BZJ, unikania powszechności ich przyznawania i stosowania. Być może sprowokowało to wyrażone przez mnie oczekiwanie. Chciałbym, by na Konferencji Kruszywa Mineralne w roku 2025 (za 9 lat), spotkało się przynajmniej 100 fi rm posiadających BZJ, spośród 1600 producentów, od mikro do dużych, które identyfi kuje na dziś w branży kruszyw. W tym około 80, których zamierzamy zaprosić i z którymi zamierzamy konsultować projekt.

Przyznaję, że bliżej mi do klubu dżentelmenów – producentów kruszyw, a daleko do wyboru corocznie miss lub mistera producentów kruszyw.

Cieszę się, że generalnie projekt nie został całkowicie skrytykowany, a podjęta próba jego stworzenia uznana za bezsensowną. Świadczy o tym życzliwa atmosfera spotkania.

Szczególnie sobie cenię podpowiedź: projekt uda się, gdy będziemy potrafi li zbudować grono odpowiedzialnych producentów, we współpracy z odpowiedzialnymi odbiorcami.

Wystąpienia, pozytywne reakcje (pamiętając o krytyce) i konstruktywne podpowiedzi, pozwalają mi zaproponować ramowy program dalszych działań, na które złożą się:

 • powołanie grupy sterującej projektu (GSP) (do 6 czerwca 2016 r.),
 • przyjęcie programu przez władze statutowe Polskiego Związku Producentów Kruszyw, jako koordynatora i realizatora projektu, do czasu powołania i podjęcia pracy przez Kapitułę Znaku (Kapitułę BZJ) (21 czerwca 2016 r.),
 • opracowanie założeń, a następnie projektu regulaminu BZJ, jego konsultacja w środowisku producentów, odbiorców, otoczenia branży (31 sierpnia 2016 r.),
 • powołanie pierwszej kapituły BZJ (10 września 2016 r.),
 • przyjęcie regulaminu BZJ przez władze PZPK (20 września 2016 r.),
 • opracowanie i przyjęcie wzoru wniosku o przyznanie BZJ, przez władze PZPK (do 30 września 2016 r.).

A odpowiadając na pytanie o samozreformowanie się branży, uważam że takim początkiem będzie BZJ.

Dziś chciałbym podzielić się własnymi spostrzeżeniami i oceną tego, co dzieje się bieżąco wokół Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2022. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (minister Jerzy Szmit) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (dyrektor Jacek Bojarowicz) podejmują rzeczywiste działania i konsultacje
w środowisku drogowców. Pierwszym podsumowaniem pracy powołanych przez ministra zespołów zajmujących się szczegółowymi obszarami było spotkanie zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy, 26 kwietnia 2016 r. w Warszawie. Na nieszczęście dla mnie, w tym samym dniu i praktycznie tym samym terminie, było zwołane również II posiedzenie Rady Górniczej przy ministrze środowiska. Wobec dość korzystnej odległości obu wydarzeń, mimo tego samego czasu trwania udało mi się w ich istotnych częściach uczestniczyć. Sądzę, że były to ważne dla naszego środowiska spotkania. Podczas spotkania w sprawie budowy dróg zaprezentowano wyniki m.in Zespołu Techniki i Technologii. W zespole nie ma przedstawicieli producentów materiałów (kruszywa, asfalt, cement, stal), ale reprezentanci organizacji samorządowych i branżowych, drogowych, instytutów i uczelni oraz wykonawców i zamawiających. Zwróciłem uwagę na brak reprezentacji organizacji skupiających producentów  materiałów drogowych, uzyskując deklarację (od pana dyrektor Departamentu Dróg Publicznych), że zostaniemy niezawodnie zaproszeni, gdy dojdzie do szczegółowych ustaleń, wynikających z rekomendacji ogólnych wszystkich zespołów.

Co proponuje się szczególnie ważnego dla branży:

 • Ze względu na obniżenie kosztów budowy i ograniczenie niszczenia już wybudowanych dróg, rekomenduje się używanie kruszyw lokalnych, gdy tylko spełniają one oczekiwania własności i wymagania. Należy tę zasadę stosować w specyfikacjach technicznych i innych dokumentacjach przetargowych.
 • Należy podjąć skuteczne działania w celu zmniejszenia znaczenia ceny w kryteriach wyboru ofert (postulowany poziom do 60%).
 • Należy (poprzez kontrolę generalnych wykonawców przez GDDKiA) chronić podwykonawców i dostawców materiałów, w celu uniknięcia opóźnień w płatnościach za wykonanie usługi i dostarczone materiały.
 • Należy w pierwszej kolejności doprowadzić do przejezdności krajowy szkielet komunikacyjny poprzez jego pilne uzupełnienie, w tym: A1 Stryków-Częstochowa, A2 do granicy wschodniej, S3 do granicy południowej, S19 na całej długości.
 • Należy skrócić okres gwarancji konstrukcji jezdni do 5 lat, pozostawiając 10-letni okres dla obiektów.

Wszystkie wymienione postulaty są racjonalne. Dalsze działania naszego środowiska:

 • Uczestniczyć w końcowych spotkaniach konsultacyjnych, podczas Targów Autostrada – 31 maja 2016 r. w Kielcach.
 • Skutecznie działać w kierunku zgłoszenia do ministra infrastruktury i budownictwa, przedstawicieli branży do powoływanej przez niego Rady Ekspertów właściwych do spraw transportu.
 • Skutecznie uczestniczyć w tworzeniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przepisów technicznych dla drogownictwa.

Tyle na dziś o drogach. Co do pracy Rady Górniczej, wobec tego, że jest ona na początku działania, ale posiada siłę reprezentacyjną środowiska (są w niej oprócz mnie, prof. Ryszard Ubermann, Piotr Orłowski, Hubert Schwarz), zamierzam poświecić jej odrębny felieton.

W sprawie Konferencji Kruszywa Mineralne. Jak zwykle koleżanka Mariola Stefanicka zorganizowała ją doskonale. Zazdroszczę jej zespołu, z którym pracuje. Dziś nie prezentuję oceny i spostrzeżeń, bo chcę być nadal zapraszany. Muszę podkreślić stały rozwój merytoryczny dra inż. Łukasza Machniaka. W statystykach i prognozach jest
liderem. Czytajcie i analizujcie publikacje jego autorstwa.

Czytany 3037 razy

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.