poniedziałek, 31 lipiec 2017 02:52

Laureaci I Edycji BZJ Solidne Kruszywa

 

 

Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.

EGM S.A.

 

Cemex  Polska Sp. z o.o.

 

Szczecińskie Kopalnie
Surowców Mineralnych S.A.

 

Kamieniołomy
Świętokrzyskie Sp. z o.o.

 

Kompania
Górnicza Sp. z o.o.

 

Kopalnia Wapienia
„Morawica” S.A.

 

Kopalnie Dolomitu S.A.
w Sandomierzu

 
Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
 

 

 

 

Czytany 5511 razy