czwartek, 09 luty 2017 01:01

List otwarty

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Jak wielokrotnie informowaliśmy podczas spotkań i konferencji, podejmujemy projekt Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości. Uznajemy, że czas dawać satysfakcję najlepszym. W projekcie przewidujemy potrzebę spełnienia warunków, rozumianych szerzej, niż tylko wykazanie się jakością wytwarzanych kruszyw. Chcemy, by każdy producent postrzegał prestiżowo, zarówno przystąpienie, jak i otrzymanie certyfikatu Solidne Kruszywa – BZJ

Dlaczego Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości.

Uznając, że dla jakości nie ma alternatywy, a najwyższa jakość jest gwarancja sukcesu

 • Wobec stabilizacji a w perspektywie, po 2023, możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na kruszywa,
 • Wobec konieczności promowania i doceniania znaczenia kruszyw w gospodarce,
 • Wobec nadwyżki mocy produkcyjnych, wynikającej z modernizacji i rozbudowy branży w latach 2009 – 2012,
 • Wobec konieczności budowy rynku wartości kruszyw,
 • Wobec konieczności ciągłej modernizacji i rozwoju techniczno- -technologicznego przedsiębiorstw,
 • Wobec konieczności promowania jakości i powtarzalności wyrobów,
 • Wobec konieczności przeciwdziałania działalności nagannej, w tym działalności bez niezbędnej koncesji,

Pomóc w tym może projekt Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości, jako sposób wyróżniania pewnych, niezawodnych producentów. Dlatego projekt będzie miał chronioną nazwę własną oraz znak graficzny.

Realizacja projektu jest możliwa tylko przy aktywnym udziale wszystkich producentów zainteresowanych budową pozycji branży

Niezbędny do tego jest:   

 • Szczelny system kontroli wyrobów budujący zaufanie odbiorców, a tym samym dający podstawy rzeczywistego wzrostu wartości rynku kruszyw,
 • Uzyskanie poparcia zamawiających, wykonawców i odbiorców oraz reprezentujących ich organizacji, a także administracji rządowej i samorządowej.
 • Rzeczywiste, skuteczne wprowadzenie wymagania gwarancji jakości.

Stąd potrzeba by:

 • Przyjęty został przejrzysty system zorganizowania funkcjonowania projektu Solidne Kruszywa – BZJ,
 • Projekt wzbudził zainteresowanie producentów i zachęcił ich do wnioskowania o nadanie znaku.
 • Był on konsekwentnie realizowany na co będzie się składać determinacja środowiska.
 • Projekt był realizowany w bieżącej współpracy z odbiorcami kruszyw, w tym, w zakresie edukacji produktowej. 

Realizując ustanowione dla projektu zadania, powołana zostanie przez Ogólne Zgromadzenie PZPK, Komisja Znaku projektu Solidne Kruszywa – BZJ

W jej skład wchodzą osoby znane, kompetentne i uznane przez środowisko:

 • Pani Jadwiga Szuba  (Górażdże Kruszywa)
 • Pan Prof. Wiesław Kozioł – przewodniczący
 • Pan Andrzej Skoneczny (ASC Consulting)
 • Pan Marek Świercz (POLMARK)
 • Pan Aleksander Kabziński (PZPK)

Dlatego, zaglądajcie na stronę www.kruszpol.pl  tam w zakładce Solidne Kruszywa – BZJ, systematycznie będzie umieszczany przebieg prac nad projektem oraz wszystkie z nim związane dokumenty. I etap realizacji projektu rozpoczęliśmy 1 lutego 2017 r., a pierwszych wyróżnionych, chcemy uhonorować w dn. 22 czerwca 2017 r.

Już zapraszam do współpracy. Czekam na opinie i uwagi.

Tylko wspólnie możemy budować pozycję branży kruszyw w gospodarce. Oczekujemy pomocy w stworzeniu akceptowanego przez branżę, systemu wyboru solidnych, niezawodnych  i pewnych producentów kruszyw.

 

W imieniu Zarządu

Aleksander Kabziński
Prezes Zarządu 

Czytany 5942 razy